Soba za razmišljanje

Prostorija koja se nalazi u predvorju lože i predstavlja sastavni je deo masonskog hrama. Naziva se još i “soba izgubljenih koraka”, “soba za kontemplaciju” ili “soba refleksije”. U njoj boravi kandidat pre samog čina inicijacije u bratstvo. Zidovi su obojeni u crno i oskudno je osvetljena bakljom ili jednom svećom. Zahvaljujući slikama, predmetima i natpisima koji su prisutni, kandidat se priprema za inicijaciju. Tokom boravka u sobi za razmišljanje kandidat piše simboličnu oporuku preko koje se odriče svog dosadašnjeg duhovnog života i započinjejedan novi masonski život. U sobi se nalaze natpisane rečenice upozorenja, natpis V.I.T.R.I.O.L, hleb i bokal sa vodom, lobanja, peščani sat, sumpor, so i živa itd.

« Back to Glossary Index