Ateizam

Verovanje da Bog ne postoji. Ateisti poriču postojanje božanstva u bilo kom obliku i za sve pojave nalaze naučno objašnjenje.

« Back to Glossary Index