Besednik

« Back to Glossary Index

Jedan od najvažnijih oficira u Loži. Odgovara za zakonitost u radu lože u skladu sa Konstitucijom i Opštim propisima. Daje zaključke i drži prigodne besede.

« Back to Glossary Index