Maniheizam

Religija nastala u Persiji zahvaljujući Manetu koji je živeo u III veku. Brzo se širi na istok sve do Kine i na zapad sve do današnje Evrope. Mane je sebe proglasio za “parakleta”, odnosno onog ko će dovesti do krajnjeg cilja Hristovu poruku. Osnovna odlika maniheizma je ekstremni dualizam, odnosno večita borba dobra i zla, duha i materije, svetla i tame itd. Ovaj dualizam je pokretač svega u prirodi. Mnogi jeretički pokreti kao što su: katari, bogumili i albigenzi bili su inspirisani maniheizmom.

« Back to Glossary Index