Milosrdnik

Jedan od braće na dužnosti u loži (ranije oficir u loži). Dužnost jednog od braće koji rukovodi ložom. Njegov zadatak je da prikuplja i čuva novac namenjen za pružanje bratske pomoći onome kome bude potrebna. Ova blagajna se u masonskoj terminologiji naziva još i “Udovička kesa” jer je namenjena za pomoć udovici nenadano preminulog brata.

« Back to Glossary Index