Teozofija

Reč grčkog porekla koja znači “Božja mudrost” a odnosi se na spoznaju Boga do koje se dolazi putem neposrednog iskustva, odnosno interakcije sa božanstvom tokom mističnog obreda i stanja transa ili ekstaze. U užem smislu savremena teozofija je učenje koje je uspostavila Helena Blavacki u periodu do 1891 godine kao mešavinu okultizma i mistike. Ona je 1875 godine u Njujorku osnovala “Teozofsko društvo”, zatim je 1897 godine A. Bezantova osnovala “Drevnu mudrost”, dok je 1912 Rudolf Štajner osnovao “Antropozofsko društvo”. Kod nas su između dva rada puno prevođena dela Rudolfa Štajnera (“Tajna nauka” i dr.). Teozofija je u širem smislu sinkretizam religije i mistike.

« Back to Glossary Index