16-4 Slobodno Zidarstvo u XXI veku

Od samih početaka razvoja Slobodnog Zidarstva postoji tenzija izmedju dva njegova obeležja, oba ključna za dalji uspešan razvoj Bratstva. Jedno je izrazito tradicionalističko, hermetičko, inicija-cijsko, koje svoj uspeh upravo duguje svom tvrdokornom insistiranju na kontinuitetu i epitetu time immemorial. Drugo je, pak, njegov progresivni karakter ličnog i društvenog razvoja zasnovanog na negovanju svetlosti razuma, oštro suprostavljenom mračnjaštvu proizašlom iz neznanja i sujeverja. Međutim, pokazalo se da je jako teško, u organizacionom smislu, pomiriti ova dva pola i da su različita vremena donosila različita, manje ili više uspešna, rešenja problema.

Početkom XVIII veka pred evropskim čovekom su se ukazali novi duhovni horizonti. Za kratko vreme su se dogodili veliki uspesi …

Read More

16-3 Novo doba i slobodni zidari

Novcem ne vladaju lјudi, već novac vlada lјudima.

Živimo u vremenu kada je materija pred pobedom nad duhom i duhovnošću,a samim tim čovek se odalјio od Logosa. Logosu je blizak duh, duhu duša a duši razum. Razumu je blizak nerazum, a nerazumu telo kao deo prirode i celokupne materije. Ovo bi bila pojednostavlјena folmula odnosa čoveka i Boga. Kako vidimo iz ovoga, što se čovek više odalјava od materije to je bliži duhu Logosu i Carsvu nebeskom i obrnuto što je dalјi od duha to je bliži materiji i materijalnom.

Savremeno društvo preko dobro kontrolisane propagande, masmedija, stvara atmosveru kvazi kulture u kojoj je jedina mera svega materija i novac. …

Read More

16-2 O masonskim pogledima Mainly P. Holl-a

Tema ovog rada jesu masonski pogledi čuvenog mistika, ezoterika i masona Mainly P. Holla, u svoje vreme vodećeg istrazivača u polju religije, mitologije, misticizma i okultnog.

Mainly P. Hall rođen je 1901. godine u Peterburgu, Ontario, Kanada. Nakon preseljenja u Los Anđeles, zapčcinje njegov spisateljski rad. Oblast interesovanja široka je i obuhvata različite teme iz ezoterijskog diskursa. Već prvi rad koji je objavio, „The Lost Keys of Freemasonry“, bavio se objašnjavanjem teza i principa slobodnozidarskog bratstva. Nakon toga, mada je tek napunio 27 godina, objavljuje delo „An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Quabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy: The Secret Teaching of All Ages“. Reč je o kapitalnom radu, na 709 …

Read More

16-1 O deklaracijama iz Bazela i Brisela

Tokom ove godine donete su i javno objavljene dve deklaracije vezane za slobodne zidare u Francuskoj. Kako posredno ove deklaracije mogu imati uticaj i na slobodne zidare u Srbiji, da pokušamo da damo kratak osvrt na pitanja koja se najčešće postavljaju na ovu temu.

Okolnosti koje su prethodile donošenju deklaracija

Duga i komplikovana istorija kao i složena situacija bile su i ostaće karakteristike slobodno-zidarske zajednice u Francuskoj. Više informacija o obedijencijama u Francuskoj može se naći u Sirijusu br. 3 u tekstu “Škotski Red, Vrhovni Saveti, SAD i Francuska”. Poslednje dve godine ova slika je dodatno zakomplikovana zahvaljujući problemima u Velikoj Nacionalnoj Loži Francuske (“Grande Loge Nationale Frainçaise” – GLNF). …

Read More