31-3 Alegorija proleća

“Proleće” je slika koju je naslikao Sando Botičeli 1482 godine, po naručbini jednog od članova porodice Mediči. Slika je danas izložena u galeriji Ufici (“Uffizi”)[1] u Firenci, gradu gde je i nastala. Porodica Mediči je čuvena bankarska porodica koja je praktično vladala Firencom i celom Toskanom u periodu poznatom pod imenom “humanizam i renesansa”. Porodica Mediči i njen najpoznatiji predstavnik Lorenco Mediči[2], ostaće upamćeni kao velike mecene i kuća koja je pod svojim krovom okupljala umetnike, naučnike i filozofe, direktno i indirektno pomažući razvoj jednog specifičnog filozofske pravca kasnije nazvanog neoplatonizam. Za neoplatoniste se može reći da su težili ka povratku filozofskoj misli grčkog filozofa Platona, uvezujući …

Read More

31-2 Zašto se neprekidno svađamo i delimo?

Prošlo je 25 godina od buđenja masonerije koja je na ovim prostorima bila uspavana i bila zabranjena od samog početka II Svetskog rata. Dug period apscinencije imao je za posledicu činjenicu da se pre 25 godina, odnosno 1991-e godine krenulo praktično od nule. Jesmo li, ili još uvek nismo, preležali dečije bolesti, pitanje je na koje je teško dati konačan odgovor. Jedina konstanta koja je prati masoneriju u Srbiji nakon buđenja, je izvesnost neprekidnih sukoba i podela. Međutim, savremenici smo pozitivnog trenda koji kaže da je interval između dva sukoba unutar pojedinih obedijencija sve duži i da su sukobi sve manje destruktivni. Šta je osnovni uzrok sukobima i podelama i …

Read More

31-1 Templ – crkva

Istorija kao “učiteljica života”, nikada nije mogla do kraja da rasvetli događaje iz dubine vremenske tame prekrivene sopstve-nim interesima i emocijama. Istoričar je, ipak, samo čovek, onaj koji se osvrće i zagleda u prošlost da bi saznao nesaznatljivo ili video nevidljivo. Ukoliko više uspeva da razgrne mračne slike utoliko se postavljaju više pitanja a odgovori postaju sve manje pouzdaniji.

Pitanje, po sebi, se nužno postavlja: da li mi, koji nismo istoričari, uspevamo da verom u nama, imaginacijom i nadčulnim prodremo dublje i “vidimo” više. Da li možemo da sagledamo stvarnu vezu u vremenskom i istorijskom tesnacu između reda vitezova Templara i Slobodnih zidara. Teško je ovo potvrditi ali, takođe, demantovati …

Read More