49-5 Zvuci tajne i zvuci tišine

“Čovek je tajna i zagonetka, i ako čitav život provedeš u njenom odgonetanju, nemoj reći da si uzalud proživeo vek.”
Dostojevski

Šta se dešava u tišini? Možemo li prihvatiti tajnu? Možemo li živeti sa sumnjama? Mnogi tvrde da ćutanje može podstaći na razmišljanje i disciplinu. Značaj tišine naglašen je u praktično svim misterioznim tradicijama. Tajna i tišina igraju veliku ulogu u masonskom učenju. Smatra se da je Pitagora, rekao:

“Tišina je prvi kamen hrama mudrosti. Slušajte i bićete mudri; početak mudrosti je tišina.”

Da li je negovanje tišine način da se postane mudar?

Razmišljajući na ova pitanja uvek sam se osvrtao na mnoge grčke filozofe za koje bi se moglo …

Read More

49-4 A review of the historical development of the Grand Lodge of France

We begin this narrative of the centuries-old work of French Freemasonry (and especially the Grand Lodge of France) with reference to the Shaw Statute of 1598 which is mentioned as one of the first significant documents in the fifth edition of the 2016 Grand Lodge of France brochure. This document was prepared by William Shaw on December 28 of that year for the approval of the Freemasons gathered on that day in order to gain the significance of the agreed, voted and recognized convention. The document provides an explanation of the tasks of Freemasons as well as an interpretation of how to carry out tasks within the lodge in a …

Read More

49-3 Osvrt na istorijski razvoj Velike Lože Francuske

Počinjemo ovaj narativ o višekovnom radu francuske masonerije (a posebno Velike Lože Francuske) sa osvrtom na Šoov statut iz 1598. godine koji se pominje kao jedan od prvih značajnih dokumenata u petom izdanju brošure Velike Lože Francuske izdate 2016 godine. Ovaj dokument je Vilijam Šo 28. decembra pomenute godine pripremio za odobrenje slobodnih zidara okupljenih toga dana kako bi se dobio značaj  usaglašene, izglasane i priznate konvencije. U dokumentu je dato pojašnjenje o zadacima slobodnih zidara kao i tumačenje o načinu sprovođenja zadataka u okviru lože na način koji bi bio prihvatljiv i usklađen sa iskustvom i znanjem okupljene braće. Šo je precizirao da majstor mason može imati najviše do …

Read More

49-2 Starešinstvo Lože

Podstaknut zatišjem koje je izazvala aktuelna zdravstvena situacija u Republici Srbiji i samim tim i u našoj Obedijenciji, te inauguracijom novih Starešinstva u našim Poštovanim Ložama, još uvek sputan jer se ne nazire kraj pošasti koja nas ograničava u svim vidovima lјudskosti, smatram da treba da vam se obratim ovakvim putem i napišem instrukciju u vidu podsetnika o starešinstvu u jednoj poštovanoj saveznoj loži.

Starešinstvo Lože (Oficiri Lože) je izvršna i savetodavna vlast, a čine je: Časni Starešina, Prvi Nadzornik, Drugi Nadzornik, Besednik, Sekretar, Ispovednik, Obrednik, Mačonoša, Dvernik, Blagajnik, i Milosrdnik. U zavisnosti od kvantiteta Majstora Kralјevske Umetnosti Lože, Oficiri Lože …

Read More

49-1 Kratka instrukcija o važnosti Katehizma i formule V.I.T.R.I.O.L.

Svi znamo šta je katehizam, kao sastavni deo obuke svakog masona. To je niz pitanja na koja se daju kratki i jasni odgovori. Ti odgovori nekada moraju biti doslovni, a nekada mogu biti i obojeni našim ličnim tumačenjem. Ako postavimo sebi pitanje, zašto se toliko potencira takav vid obuke, u vidu davanja odgovora na postavljena pitanja, možemo doći do zanimljivih zaključaka. Izneću ovde jednu ličnu spoznaju, koja se može povezati upravo sa smislom katehizma, zatim formule V.I.T.R.I.O.L., i sugerisanih vrlina budnosti i istrajnosti.

Evo konkretnog primera iz ličnog iskustva. Dugo, baš dugo patim od problema “nezavršavanja započetog”. Često sam se pitao: Zašto? Gomila započetih knjiga, odličnih ideja na …

Read More