59-5 Neobrađeni kamen

Koliko puta ćemo udariti sebe po prstima dok budemo držali dleto i čekić? Jednom, dvaput… hiljadu puta. I svaki put će boleti. I boleće sve dok ne naučimo da klešemo. Hoće li malodušne, ta bol, sprečiti da nastave da klešu? Hoće li nas, svaki komadić otpalog kamena koji nam uđe u oko, sprečiti da tragamo za oblikom u steni? Ponekada… moramo da zatvorimo oči da bismo bolje videli.

Šta nam kamen kazuje?

Da je toliko tvrd da je bolje da i ne počinjemo da ga obrađujemo? Da će nas krvavi žuljevi, umor u rukama, prebijeni prsti, sprečiti da radimo na njemu? Pa, nijedna građevina nije sazidana ni od sira, ni …

Read More

59-4 Pitanje istine i prakse u slobodnom zidarstvu

Sa stanovišta slobodnozidarske literature: Slobodno Zidarstvo se definiše kao drevno inicijacijsko bratstvo lјudi posvećenih služenju Bogu i društvu, odnosno, kao udruženje lјudi koji drže do moralnih i duhovnih vrednosti, i pojedinca, i lјudske zajednice. Osnovna načela Slobodnih Zidara su bratska lјubav, dobročinstvo i istina. Slobodan Zidar ili Mason je slobodan čovek na dobrom glasu, dok Slobodno Zidarstvo stvara ambijent u kome dobar čovek postaje još bolјi. Slobodnozidarski način života integriše društvenu, religijsku, obrazovnu i psihološku stranu života, a Slobodnozidarsko Bratstvo je etičko, prosvetno, i dobrotvorno društvo, posvećeno istini, negovanju prijatelјstva i lјubavi prema drugim lјudima.  Iskrena sklonost prema poštenju, umesto ličnog interesa, iskreno lično unapređenje i lično pobolјšanje, …

Read More

59-3 Impresije sa ispitivanja između stubova i inicijacije brata S.S.

Toliko misli mi se mota po glavi da prosto ne znam odakle da počnem ove Impresije. Naime, o toj temi sam počeo da razgovaram sa dragim čovekom, takoreći članom porodice, koji mi je pomenuo Masoneriju. Nisam se iznenadio temom razgovora ali, iako smo dosta vremena provodili zajedno, nisam znao da je on Brat Slobodni zidar. U jednom trenutku mi je predložio da postanem deo svega toga. Uopšte nisam bio siguran šta mi je činiti. Prva stvar koja me je uznemiravala je bio finansijski aspekt. Iako sam stalno zaposlen kao nastavnik fizičkog u jednoj osnovnoj školi, činjenica je da živimo u čudnim vremenima. Drugo, nisam mogao ni da pretpostavim kakva će …

Read More

59-2 Vajfert je uvek sa nama

Braćo, nadam se da neće zvučati slobodnozidarski  neodmereno i ishitreno, s jedne strane, bratski  nametljivo i neodmereno, ili, pak “hvalisavo”, što bi bilo ponajgore, s druge strane, ako kažem: Putovanje na planirani Ritualni Rad Poštovane Lože ”Đorđe Vajfert” ( u daljem tekstu: RR PL”ĐV”), koji je, bi, zakazan za 28.12.6023. G:.I:.S. je, uspešno,  završeno.

Ovaj uvodni pasus Instrukcije bio bi nepotpun/nedorečen, s jedne starne, rizikujući da potpisniku ovog rukopisa Braća iz drugih loža prigovore: da je pristrasan ( hvalisav), jer je napisan perom Brata koji je član PL”ĐV”. U ušima mi odzvanja pridika Braće,kako Brat hoće da istakne-pohvali svoju PL”ĐV” ne rekavši, pri tom, ni reč, na osnovu čega i …

Read More

59-1 U traganju za smislom

MISIJA I CILJEVI MASONSKE GRADNJE

Kažu da je na zidu kupatila nekog od starih Istočnih kraljeva pronađen zapis na kome je pisalo: “Svakog jutra obnavljam se potpuno.” U permanentnoj borbi za opstanak i pod uticajem spoljašnjih uslova, veoma smo podložni stalnim uticajima i pritiscima, što nas tera u prilagođavanja, promene, kompromise i ponekad u mnogostrana lutanja. Tako se, vremenom, u manjoj ili većoj meri, pogubimo i udaljimo od samoga sebe, od onoga šta jesmo u svojoj biti, kao i od toga šta je naša osnovna misija: ciljevi i dužnosti koje imamo u ovom životu. To važi za svakoga od nas kao pojedinca, ali isti ili slični procesi se mogu uočiti …

Read More