Za 12-ti broj Sirijusa dva edukativna teksta o tome kako se treba ponašati tokom slobodnozidarskih radova kao i dva teksta o filozofskom aspektu slobodnog zidarstva. Malo o ćutanju, malo o disanju, malo o Fihteu i nešto o Kabali…  

Sadržaj:

PREUZMI CEO BROJ (.PDF)