36-4 SLOBODNI ZIDAR U SAVLADAVANјU TAJNI 3×3

Moj slobodnozidarski moto: (Večiti sam Učenik Škole života. I kad bih na tom putu otkrovenja – samospoznaje saznao i “zrno” novoga bio bih presrećan.

Zato budi spreman reći sebi “neznalica” sam, jer kada bih, imao, i još jedan život bio bi mi kratak da spoznam tajne Velikog Neimara Svemira).Do večnosti putovaću kroz Tamu i Svetlost. Pobediće Svetlost, ona će biti dom moje duše – večnosti.

     Rukovodeći se načelima drenovnog i prihvaćenog škotskog obreda univerzalnog Slobodnog Zidarstva, s jedne, i jermenske sentence ; „večiti sam Učenik škole života, s druge strane, namera mi je da u ovom tekstu spoznam otkrijem tajne misterije brojeva, koje su usvojila prethodna pokolјenja Slobodnih Zidara, i predala nam ih kao osnovne vrednosti našeg života.

     “Bi čovek poslan od Boga, po imenu Jovan. Ovaj  dođe za svedčanstvo, da svedoči o svetlosti, da svi veruju kroz njega. Beše svetlost istinita koja obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Sve kroz njega postade, i bez njega ništa ne postade što je postalo. U njemu beše život, i život beše svetlost  u lјudima. I svetlost svetli u tami, i tama je ne obuze… Jovan svedoči o njenu i viče govoreći; Ovo je onaj za koga rekoh: koji za mnom dolazi, ispred mene je, jer pre mene beše. I od punoće njegove mi svi primismo i balagodat na blagodat. Jer se Zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista” (Jevanđelјe po Jovanu, Sveto pismo-Novi zavet, 187)…” Ja sam svetlost svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Ako me lјubite, zapovesti moje držite, i ja ću moliti oca, i daće vam drugog Utešitelјa, da prebiva sa vama vavek, duha Istine, koga svet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznae, a vi ga poznajete, jer sa vama prebiva, i u vama će biti. Neću vas ostaviti sirotane, doći ću vama. Još malo  i svet me više neće videti, a vi ćete me videti, jer ja živim i vi ćete živeti. U onaj dan znaćete vi da sam ja u Ocu svome, a vi u meni, i ja u vama. Otac moj i ja ću vas lјubiti i javiću vam se. Idem,  i doći ću k vama. Mir vam ostavlјam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Utešitelј Duh Sveti, koga će Otac poslati u ime moje. On će vas naučiti svemu i podsećite vas na sve što vam rekoh. Verujte mi da sam ja u Ocu i Otac u meni. A sada idem Onome ko me posla, i niko me od vas ne pita-kuda ideš?- Onda oni koji behu sabrani pitahu ga govreći: Gospode, hoćeš li u ovo vreme uspostaviti carstvo Izrailјevo?

A on im reče: Nije vaše  znati vremena i rokove koje Otac zadržava u svojoj vlasti, nego ćete primetiti silu kad siđe Sveti Duh na vas i bićete mi svedoci u Jerusalimui po svoj Judeji i Samariji  sve o kraja zemlјe”.(Isti izvor, str.223- 259)

     U traganju za spoznajom tajni Slobodnog Zidarstva, i traženju odgovora na pitanje: Šta se krije u Bratskom pozdravu 3x3, zaodenitih velom tajni simbola i alegorije, bio sam suočen s nizom nepoznanica – nedoumica – iskušenja.

     Odakle krenuti? Gde započeti  s traženjem – spoznajom „Izgublјenih tajni Slobodnog Zidarstva“ s posebnim osvrtom  na tajne simbola 3×3? Pribojavao sam se, da li ću i koliko uspeti u spoznaji ovih simbola? Da li ću, s mojim slobodnozidarskom „stepenom“: Majstor Kralјevske Umetnosti (MKU), uspeti da bar u naznakama spoznam tajne ovih simbola?

     S druge strane, kako, na prvi pogled, tako neobične, slobodnozidarske tajne prikazati „običnim“, na dobrobit sve Braće – a da pri tome, ojačam Bratski lanac? Pri tome, svestan činjenice da u traganju  za „Izgublјenim tajnama Slobodnog Zidarstva“-simobola brojeva,  kao oslonac moram koristiti filozofsko – duhovno promišlјanje, s jedne, i razumeti mudrost, snagu i lepotu i gradnje, drevnih, Slobodnih Zidara, s druge strane. S vremena na vreme, u mom istraživanju smenjivale su se Svetlost i Tama. Taj naizmenični „spektar“ Svetlosti i Tame (Sunca –Meseca), je i razumlјiv, ako se ima u vidu činjenica da sam u „profanom“ svetu, po vokaciji ekonomista, a sada treba da iskoračim u svet filozofije!

     Nazad nisam imao kud.

     Bio sam  zahvalan Velikom Neimaru Svemira koji mi je otvorio vrata tajni.

     Nјemu pripada uspeh a meni trud. Nisam ni pomišlјao da se zanesem „zvanjem“-stepenom MKU. Nastavio sam masonsko putovanje s  uzdignutim srcem, jer kakav bi to bio Mason (MKU) ako ne bi gledao napred i ispred sebe. Rukovodio sam se slobodnozidarskim geslom: “dokle se prostiru čovekove misli, dotle se prostire čovek“.Postavio sam sebi pitanje: kako videti, a onda prikazati („dešifrovati“), događaje iz daleke vremenske prošlosti koje su strplјivo čuvale i prenosile iz generacije u generaciju naši duhovni-moralni uitelјi-Masoni?

     Za trenutak sam se „udalјio – isklјučio“ iz metodologije naučno-istraživačkog rada u „profanom“ svetu-životu, i ostavio po strani njegov „merkantilistički“ princip: “da se bogatstvo naroda ogleda u novcu“. U zadnje redove-kolone na Severu (u Tamu) smestio sam merkantilistički simbol: „da u ekonomiji svi hvalospevi o bogatstvu – kvalitetu – lepoti živlјenja-konkurentnosti ekonomije, padaju u vodu ako ne izdrže test troškovi-dobit“. Pridružio sam im i drugi „merkantilistički“ princip:„ da je sve prolazno, samo su interesi večni“. Ovim principima – simbolima suprot-stavio sam slobodnozidarski princip:“Mason mora verovati  da poseduje besmrtnu dušu i da veruje u Velikog Neimara svih Svetova. Mason uči da se put ka sreći ostvaruje usavršavanjem : duha, intelekta i duše“.

     Iskoračio sam iz „profanog“ i zakoračio u svet slobodnozidarskog razmišlјanja,  rukovodeći se načelom da sam  u slobodnozidarskoj familiji – Brat u istoj ravni (pod „Libelom“) s ostalom Braćom. Mada, još uvek opterećen mišlјu: da ne „promašim“ temu i ne „položim“ ispit „zrelosti“ iz oblasti Slobodnog Zidarstva, na temu Tajne brojeva „3×3 “ – i da li će braća pozitivno oceniti moj rad?

     Dodatno, da li će „izveštaj“ Slobodnog Zidara o spoznaji prelaska materijalnog u duhovno, predstavlјati bar zrno novoga u tzv. Plavoj – Jovanovskoj Masoneriji?

     Ovim se ne iscrplјuje lista pitanja i „strepnji“ koje su me pratile u savladavanju tajni brojeva „3×3“. Otvorila su se nova:

     Kako biti siguran da nisam izneverio brata, koji mi je, prlikom Inicijacije preneo u „amanet“ 3 reči: Ja te stvaram, Ja te činim, Ja te i primam kao Učenika? Moje putovanje se nastavlio. Unapređen sam u stepen Pomoćnika MKU, a nakon toga, uzdignut u MKU. Braća su mi poverila Lozinku Majtora i Svetu Reč Majstora „Smrt je prevaziđena, viši život je pobedio. Svetlost se vratila! Ćutim kao smrt, a na moj prolazni život primenjujem pravila večnosti! To je znak zrelosti – prosvetlјenja. U sebi sam pomislio: Svetlost koja mi je data, podarila mi je sposobnost da spoznam bar neke tajne za kojima tragam. Nastavlјam  da „klešem“, manje s čekićem, više sa prsvetlјenim umom, i umesto dleta, kao alata koristim filozofsko razmšlјanje.

     Svaki pogled na prošlost u slobodnozidarskom napredovanju, međutim, uslovlјen je stajnom tačkom posmatrača. To donosi nove, sveže uvide. Kao MKU sada mogu, bolјe, da sagledam putovanje od : Sobe izgublјenih koraka, preko Inicijacije-Napredovanja-Uzdizanja (Učenika-Pomoćnika-Majstora). Posmatram Braću iz Središnje sobe Hrama, Svetlost jače obasjava Hram, Tama je uzmakla pred Svetlošću.

     U sadašnjem stepenu (MKU) osećam, da mnogo sigurnije-uravnoteženije. Hram mi izgleda mnogo lepši. Pitam se da li je to istinski doživlјaj, ili subjektivni pogled.

     Trgoh se i uzviknuh, sebi u njedra: a kako ne bi bio lepši kad su ga gradile brojne generacije Slobodnih Zidara,  gde je svako prema svom „zvanju“ ugrađivao kamen po kamen u arhitektonsku celinu. Skica-Nacrt-Instrukcija sjedinile su se u arhitektonskom zdanju.

     Razmišlјam, koje regalije u Hramu da se latim. Pažlјivo, uzimam Šestar i Ugaonik s Knjige Svetog Zakona, opisujem kružnicu, merim Ugaonikom. Vraćam  ga, a onda stavlјam Šestar na Ugaonik. Stavlјam ih pažlјivo na Knjigu Svetog Zakona, stranicu, Jovanovog Jevanđelјa, vrhovnu moralnu odrednicu koja vlada u Univerzumu. Moralni Zakon koji povezuje sve lјude u jednu harmoničnu zajednicu, obezbeđujući pri tome njen napredak i prosperitet. Sve se to odvija pod  okrilјem, večitog „Stražara“, Velikog  Arhitekte Svemira, uz napomenu da je duša besmrtna. Reč je o svojevrsnom „Velikom“ Svetom Trojstvu.

     Gradnja Hrama humanosti, uzdizanje čovečanstva do čovečnosti  ne bi se mogli ostvariti bez „bratskog“ oslonca u tri Male Svetlosti: Mudrosti, Snage i Lepote. Svaka od ovih Svetlosti na specifičan način daje posebnu vrednost  Gradnji i Arhitekturi Hrama. Mudrost je vizija i strategija osmišlјavanja gradnje, Snaga  je stepen moralne uzvišenosti, čvrstine uma i razboritosti intelekta, moralnosti i etičnosti. Lepota je arhitektonsko „urbanistički“ odsjaj: Slobode, poštovanja lјudske ličnosti i moralne uzvišenosti. S druge strane, to je svojevrsni promociono – komunikacioni miks slobo-dnozidarske alegorije i simbola: Tri Velika i Tri Mala Svetla.

     Gradnje koja svetl na Istoku i obasjava ceo Univerzum. Nadalјe, Hram Humanosti zrači Svetlošću obasjavajući Slobodne Zidare, shodno njihovom  stepenu „samospoznaje“. Učeniku Svetlost pomaže da spozna samog sebe, Pomoćniku da se uklopi u svoje društveno okruženje (on gleda oko sebe), dok Majstor  gleda  iznad sebe, uči – usavršava druge Masone, usavršavajući pri tome i samog sebe.

     S druge strane, na umu su mi stalno poruke „u čoveku je nešto živo što nije sačinjeno od materije iz prirode i što se u smrti ne vraća u krilo prirode: nešto, što se rukama ne da uhvatiti, nešto iznad materije-duhovno. U tom  duhovnom ja , što je deo Božanskog duha i što se po završetku ovozemalјskog života njemu vraća, leži lјudska  besmrtnost: najveća tajan Slobodnog Zidarstva!.

     Svestan činjenice da Majstorski stepen ne predstavlјa završni  stepen u tzv. Plavoj – Jovanovskoj Masoneriji, već kao trajni zadatak i obavezu stalnog duhovnog usavršavanja na masonskom putu ka Svetlosti, s jedne, i odabir  „istraživačke teme“: Tajna simbola 3×3 kao „doprinos“: samospoznaji, savršenstvu i samootkriću slobodnozidraskih tajni, s druge strane, istovremeno su bili prožeti i ushićenjem i opreznošću. To je i logično, ako se ima u vidu da su slobodnozidarske tajne alegorije i simbola brojeva 3×3 pokušale „dešifrovati“ brojne generacije Slobodnih Zidara, ugrađujući svoj isklesani „kamenčić“ u mozaik Arhitektonske građevine-Solomonovog hrama. Gradeći pri tome Hram duhovnog „savršenstva“ čija gradnja još nije završena.

     Suptilno uobličavanje Hrama duhovnosti gradile su i „Osvetlјavale“ brojne generacije Slobodnih Zidara: Učenika, Pomoćnika i Majstora. Reč je o svojevrsnoj slobodno zidarskij hijerahiji- stepenu – tri nivoa „esnafskog zvanja“: Šegrta, Kalfe i Majstora, s precizno profilisanom „građevinskom“ nadležnošću.

     Slobodnoziarski stepen spoznaje-„zvanje“ MKU me je opominjalo i obavezivao da istraživanje moram započeti i privremeno završiti (okončati) s osloncem na duhovnu-moralnu-etičku spoznaju tajni putujući sa Severa na Istok: iz „Tame“ u (na),Svetlost“. Knjiga Svetog Zakona, s jedne, i Masonski Dekalog, s druge stane, su „knjiga -principi“- „metodologije duhovnog-etičkog-moralnog“ istraživanja – (samo)spoznaje Mikrokosmosa u Makrokosmosu. je u ovom istraživanju-(samo)spoznaji. Tek sada nastaje svojevrsna zbrka u mojoj glavi. No, to i nije, veliki problem za Makrokosmos-to je „moj“ lični problem-problem Mikrokosmosa.- Slobodnog Zidara ponaosob. Najedanaput, kao da Veliki Neimar Svemira primeti moju „zbunjenost“, obasja me Svetlošću, i podseti: „Bratskski lanac je u tebi, ja kao Arhitekta Svemira oko tebe, uzdigni svoje srce i nastavi putovanje“.

     Osetih se mudrijim, snažnijim, a gradnja mi izgledaše sve lepša. Pri tome iz mene progovori, sada, daleko sigurniji glas, o spoznaji slobodnozidarskih tajni-tajni brojeva 3×3. Reč je samospoznaji „Staze putovanja ka Istoku“ koja prevazilazi  barijere rođenja i smrti i koja nam  spoznavanjem prošlosti pokazaje put u budućnost. To je percepcija  vremena koje se rađa, uz puno poštovanje principa iz prošlosti.

     Zamislih se i upitah se: da li se to ja nalazim pred Otkrovenjem Svetog Jovana i njegovim nesalomivim  proročanstvom Kruga vremena, pred kojim strahuje čovečanstvo , jer smo sada u mogućnosti da prepoznamo brojne slike i događaje iz prošlosti koje je Veliki Neimar Svemira koristio kao „alat“ da projektuje-gradi Hram budućnosti. Staza čovečanstva do čovečnosti gradi se na tajnama brojeva 3 x3, i ista je spoj karika iz više dimenzije vremena, u kojoj su Prošlost-Sdašnjost-Budućnost jedna neraskidiva celina.

     S druge strane, szaza čovečanstva do čovečnosti je simbol ovog novog puta „Inicijacije“ koji nadilazi rođenje i smrt i otkriva pravo značenje lične sudbine, značenje redosleda događaja i odnosa u životu svakog pojedinca  „Mikrokosmosa“ kao nerazdvojnog „delića“ (elementa) Makrokosmosa.   

     Putujem i razmišlјam: kako to može dostići čovek-pojedinac, usamlјen u ovom svetu otuđenosti, moralne dekadencije, odsutva etičnosti = svojevrsnog stradanja čovečanstva-čovečnosti u eri neoliberalne ekonomije. Rečju, globalne ekonomije – „divlјeg kapitalizma“ – kapitalizma „bez duše“ – Makrokosmosa – globanog-virtuelnog prostora, svojevrsnog Univerzalnog Svemira, gde pojedinac, njegova država-ekonomija, s jedne, i duhovna-etička-moralna osobenost (Mikrokosmos), s druge strane, treba da nađe svoje mesto. Kao Slobodnom čoveku na dobrom glasu, bilo mi je mnogo lakše, dati odgovor na ovo pitanje, za razliku od „profanog“ sveta- čoveka koji je: „jedna slamka među vihorovima. Sirak tužni bez iđe ikoga“ (P.P. Nјegoš).

     Odgovor na ovo pitanje prepozano sam s osloncem na  Bratski lanac-energiju koja povezuje svu Braću bez obzira na sve različitosti  (nacionalne, verske, akademske i dr.) , s jedne, i  3 Mala Svetla: Mudrost, Snaga i Lepota, s druge strane.

     I dok stegnutih ruku u Bratskom Lancu izgovaram reči: Bratstvo-Jedinstvo-Sloboda do mene dopiru zvuci Mocartove „Frule“, Mokranjčevih „Rukoveti“, Geteovog „Fausta“, a pred očima mi „Mudrost“ Čerčila, De Gola, Napoleona i Vojvode Mišića („ ko zna taj i može“). S druge strane, dok šalјem bratstvu energiju – Bratu koji je u „nevolјi“ u podsvesti mi odzvanjaju „Misli o dobru i zlu“ Vladike Nikolaja Velimirovića. Istovremeno čujem i „glas“ P.P. Nјegoša: „ Tvrd je orah voćka čudnovata…“

Brat S.Ć. MKU

„Đorđe Vajfert“ Beograd