Casni starešina

Časni starešina – Majstor mason koji predsedava radom lože. Rukovodioc i najodgovorniji za rad u loži.

« Back to Glossary Index