Libela

Jedan od najvažnijih masonskih simboličkih alata, znak i ukras Prvog nadzornika koji je zadužen za rad sa pomoćnicima. Libela je savršeniji alat od viska pa se napredovanje na stepen pomoćnika simbolički opisuje kao prelazak “sa viska na libelu”. Libela je simbol socijalne jednakosti i prirodne jednakosti ljudi.

« Back to Glossary Index