30-5 Masonska muzika

Još od najranijih dana modernog slobodnog zidarstva muzika je bila zastupljena, kako kroz rad u ložama, tako i u okviru banketa oko bele trpeze. U početku su to bile pesme i kantate koje su voklano izvodili članovi loža, da bi vrlo brzo počeli da se javljaju i instrumenti kao pratnja, u početku žičani, potom gudački, a onda i duvački. Anderson u svojim Konstitucijama iznosi tekstove nekih ranih pesama, koje su govorile o vezama između masona i biblijskih i istorijskih ličnosti. Nažalost, melodijski zapisi ovih pesama nedostaju. U drugoj polovini 18. veka u mnogim francuskim ložama se formira tzv. kolona harmonije, koja se sastoji od šest ili sedam instrumenata, …

Read More

30-4 EKONOMIJA NEVIDLJIVE RUKE TRŽIŠTA VIĐENA OČIMA SLOBODNOG ZIDARA (OD EKONOMIJE OHRABRENJA DO EKONOMIJE RAZOČARENJA)

„Pustinja postsocjalizma“

Kao što se pad Berlinskog zida 1989. smatra prekretnicom u blokovskoj podeli sveta i geopolitičkom preoblikovanju globalne ekonomije, tako se i petooktobarske promene 2000. u Srbiji uzimaju kao početak izgradnje tržišne ekonomije i preduzetništva. Kreatori ekonomske politike u Srbiji su se opredelili za monistički koncept neoliberalne ekonomije kao glavnog arhitektu vlasničkog, organizacionog, marketinškog i menadžer-skog prestrukturiranja privrede. Petooktobar-ske promene najavile su novi model društveno-ekonomskog redizajniranja privre-de Srbije. Stari temelji se ,,ruše“ s euforičnim obećanjem o izgradnji „dugoočekivane moderne Srbije“. U promociono-komunika-cionom miksu kreiranja „nove“ Srbije akcenat je stavljen na promene u svim segmentima: političkom, privrednom, socio-kulturološkom, etičkom, društveno odgovornom poslovanju itd.

Proces privatizacije društvenih preduzeća u Srbiji je …

Read More

30-3 Slobodan zidar na proputovanju od inicijacije do pomoćnika za spoznajom tajni slobodnog zidarstva

Polazeći od činjenice da se Slobodno zidarstvo održalo  ovoliko vekova zhavaljujući Bratskom lancu-energiji koja povezuje svu Braću bez obzira na sve različiosti  (nacionalne, verske, akademske i dr.), s jedne, i da je Slobodno zidarstvo nauka o moralu-etici, pod velom alegorije ilustrovana simbolima, s druge strane, s iskrenom verom u Velikog Arhitektu Svemira, hronološki ću (ali u kraćim crtama) izneću svoja osećanja na proputovanju (traganju) za spoznajom tajni Slobodnog zidrastava. Na tom putu pročišćenja osvrnuću se na  svoje „moralno-etičko prosvetljenje (samospoznaju), s jedne, a u sklopu Brastkog Lanca PL „Đorđe Vajfert“u kojem sam spoznavao tajne Masonerije, na proputovanju  od inicijacije do Pomoćnika.

Od čina inicijacije pa do danas Bratski lanac PL …

Read More

30-2 Slobodno zidarstvo i religija

Izučavanje dostupne literature, razgovori sa braćom, razgovori u profanom svetu, promišljanje svega ukazuju mi na dva potpuno protivrečna stava, prvi da su Slobodno zidarstvo i religija, ona koju danas prepoznajemo neraskidivo povezani i da se prepliću, i drugi, da su potpuno protivrečni. A ako je i samo Slobodno zidarstvo religija za sebe i suprostavljeno je ostalim religijama? Ako se tome doda protivrečnost odnosa pojedinih verskih zajednica spram masonerije kroz javna istupanja, ali i učešća pojedinih verskih velikodostojnika u Slobodno zidarskim ložama, onda se nadam, da braćo moja, shvatate u kakvoj sam se zamci, istina samoj sebi postavljenoj našao kada sam rešio da napišem nešto na ovu temu.

U traženju odgovora …

Read More

30-1 Nada je u nama

U Septembru mesecu 6015 godine na svojoj Fejsbuk stranici sam objavio, preciznije, prosledio sledeću priču;

”Priča o četri sveće”:

U prostoriji su polako gorele četiri sveće. Bila je gotovo potpuna tišina i mogao se čuti njihov razgovor.

Prva sveća reče:”Ja sam MIR – ljudi me ne uspevaju sačuvati, mislim da ću se ugasiti”. I odmah se ugasila.

Druga sveća reče: ”Ja sam VERA – nažalost, mnogi ljudi smatraju da nisam neophodna, nema smisla da gorim i dalje”. Tek što je to izgovorila, dunuo je lagani povetarac i ugasio je.

Treća sveća je žalosno progovorila: ”Ja sam LjUBAV – Nemam više snage, ljudi me često zaboravljaju i stavljaju po strani. Čak …

Read More