15-4 Mihajlo Pupin (1854-1935)

Mihajlo Pupin je rođen u banatskom selu Idvoru, u ondašnjoj Austro-Ugarskoj. Otac mu se zvao Konstantin, a majka Olimpijada. Imao je četvoricu braće i pet sestara. Po odlasku u Ameriku, promenio je svoje ime u Mihajlo Idvorski Pupin, čime je naglasio svoje poreklo. Oženio se Amerikankom Sarom Katarinom Džekson iz Nјujorka sa kojom je imao ćerku Barbaru. Barbara nije imala dece. Umro je u Nјujorku i sahranjen je na groblјu Vudlon u Bronksu. Na nadgrobnom spomeniku pogrešno je upisana godina njegovog rođenja.

Celoga života pamtio je reči svoje majke, koje navodi u svom autobiografskom delu “Sa pašnjaka do naučenjaka” za koje je dobio čuvenu Pulicerovu književnu nagradu:

“Dete moje, ako

Read More

15-3 Pentagram

Pentagram je simbol koji se kroz istoriju vezivao za nešto mistično i božansko još od 3500. godine p.n.e., kada je u antičkoj Mesopotamiji nađen na crepovima zajedno sa drugim znacima perioda povezanim sa najranijim razvitkom pisanog jezika. Poznavali su ga u Egiptu, klanjali su mu se stari Druidi, poštovali su ga Hebreji i njihov veliki kralj Solomon. Prvi hrišćani su ga smatrali simbolom Hrista, Alfe i Omege. Car Konstantin I nakon što je dobio pomoć Hrišćanske crkve u svom vojnom i religioznom preuzimanju Rimskog carstva 312. god., je koristio pentagram u svom pečatu i privesku. Srednjovekovni alhemičari, vitozovi Templari, pitagorejci upotrebljavali su petokraku zvezdu kao alegoriju za suštinu …

Read More

15-2 Porodica

Josif iz Arimateje je bio član Sanhedrina i jedan od najbogatijih stanovnika Jerusalima. Sanhredin je telo, sastavijeno od 77 jevrejskih rabina i kabalista koji su praktično vrhovno, svetovno i religiozno telo koje je apsolutno postavljalo zakone, norme ponašanja, koje je vekovima određivalo život jevreja i koje se optužuje da je spiritus movens cionizma i učenja o izabranom narodu, koje je bogom dato da upravlja svetom u kome pored njih izabranih postoje goyim, nešto više od biljke a manje od životinja. Pored toga, Josif je bio rođak Marije Magdalene i poštovalac Ješue kao nastavljača Davidove loze. Njegov položaj i uticaj među jevrejima su ga preporučili i rimskom prokuratoru Pontiju Pilatu, s …

Read More

15-1 Raditi na sebi, za sebe (ali) i za društvo

Jedna od osnovnih postavki Slobodnog Zidarstva je da „Mason treba da radi na sebi i da pomogne da se čovek napravi još boljim što će u krajnjem ishodu kao rezultat imati da takav čovek (Mason u našem slučaju) postane još bolji deo društva u celini“.

Ima onih koji kažu „Možda je pomalo sebično koristiti znanja stečena u Slobodnom Zidarstvu samo za sebe i sopstveno samounapređenje, treba ih koristiti i za unapređenje društva u kojem živimo“. Takav stav sa sobom vuče i potrebu da se aktuelni društveni problemi (ne religija i politika) mogu raspravljati u ložama i tražiti rešenja koja bi bila na korist i na dobrobit zajednice, odnosno …

Read More