7-3 EKOLOŠKA SVEST U POSTINDUSTRIJSKOM PERIODU I ČOVEKA I SVETA

„Usavršivost čoveka je bezgranična… Doći će trenutak kad će Sunce na Zemlji osvetljavati samo slobodne ljude i neće prepoznati drugog gospodara do njihovog uma…”

Tako je snažna i plemenita ova misao Brata Kondorsea u delu „Skice za istorijski pregled napretka ljudskog duha”, ali kako kvalitet duša nije određen kvalitetom ideja, postavlja se pitanje da li je svet stvarno bolji od onog kojeg su nam preci ostavili. Da li je stvarno stvoren uslov za bolje sutra jer izgleda da se haos i noć spuštaju na čitavu našu epohu. Naša civilizacija je, čini se, obolela u svojoj srži, u samom svom biću. Paradoks je što su zla našeg sveta posledica same civilizacije. …

Read More

7-2 ČETIRI ELEMENTA

Trougao je Bog (trojstvo) ili svet noumenon.

Kvadrat (četri elementa) je vidljivi, fizički ili pojavni svet – svet fenomena.

Tačka je čovekova duša, i oba sveta se odražavaju u duši čoveka.

Postoje četri hermetičke discipline: Alhemija, Astrologija, Kabala i Magija. Sve te nauke sačinjavaju jedinstven sistem proučavanja čoveka i njegovog odnosa prema svetu noumenona i fenomena. Slova jevrejske azbuke i razne alegorije Kabale; imena metala, kiselina i soli u alhemiji; imena planeta i sazveždja u astrologiji; imena bogova i zlih duhova u magiji – sve je to samo konevncionalni skriveni jezik za psihološke ideje. Otvoreno proučavanje psihologije, posebno u širem smislu, bilo je nemoguće. Mučenje i lomača …

Read More

7-1 ZVEZDANI SVOD

„Ako bi se zvezde videle samo sa jednog mesta na Zemlјi nikada ne bi prestajala reka hodočasnika koji bi dolazili da im se dive“, pisao je Seneka.

Simbolički, nebeski svod naoružan zvezdama, kako je pevao Leonid Martinov, krasi i našu ložu, koja simbolizuje Solomonov hram, nedovršen usled smrti njegovog graditelјa, Hirama Abifa, otvoren prema zvezdanom nebu, nedovršen, kao nedovršeni čovek koji teži ka usavršavanju.

Grčko ime zvezdanog svoda praiskonske kosmogonijske snage – Uran, dolazi od reči „oros“ i „ano“ što znači onaj koji je iznad planina. Tako reč „uranos“ na grčkom znači nebo ili nebeski svod, gde se nalaze zvezde i kreću sva …

Read More