48-5 Kombinovanje simbola u tajnim naukama

Svaki mason na svojoj inicijaciji dobije bitnu pouku u vidu zapovesti: Spoznaj samoga sebe. Ono što tu treba naglasiti jeste da je veoma važno istraživati sebe bez straha i sa ljubavlju. Sredstvo nije bitno, i svako će koristiti neke sebi prilagođene alate. Na primer, neko će postiti da bi spoznao sebe, neko će pisati ili meditirati u samoći, neko će gledati u nebo i baviti se horoskopom, neko filozofijom, sportom ili čak politikom. Šta god da radi, neka ima pomenuti sveti cilj na umu. I svetlost će doći!

Masonerija želi stvoriti slobodne zidare, to jest slobodne ljude na dobrom glasu. Sloboda je najvažnija dragocenost u čovekom životu. Čovek treba da proučava sve ono što smatra da mu može doneti neku pouku na putu spoznaje. Jer spoznaja vodi ka istini koja oslobađa.

Mnoge istine nisu smele biti obelodanjene javno i skrivane su pod mnogim velovima mitova, alegorija i misterija. Tako su nastale takozvane “tajne nauke”. Adepti svih epoha upozoravali su svoje učenike zapovešću “Ćuti!” Ili, rečima Tao Te Kinga: “Ko zna ne govori?” Zašto? Možda bude malo jasnije nakon što to malo pojasnimo.

Zahtev ćutanja odnosno tajnosti preuzela je i masonerija. Ali, vi koji ste inicirani nemojte se plašiti takozvanih tajnih nauka. Proučavajte njihove simbole u tišini i ćutite. Sve je tajno dok vam ne postane poznato. Neki su shvatili, a nisu bili obavezani na ćutanje i na taj način su mnoge svete istine i iscurele u javnost: Međutim, profana masa ih i dalje ne može razumeti.

Masonerija je preuzela neke pouke i učenja koja su specifična upravo za tajne nauke: alhemiju, magiju, astrologiju, kabalu, meditaciju, gnosticizam… Te okultne discipline dele međusobno simbole kao univerzalni jezik prenošenja znanja. U njima se oni kombinuju, prepliću, zapliću, skrivaju i obelodanjuju. Vrlo često su simboli koje masonerija koristi teško dokučivi bez proučavanja njihove uloge u drugim oblastima čovekovog razvoja.

Daću ovde jedan primer veštog kombinovanja simbola, i prezentovaću vam način na kojisam ja pokušao da vidim o čemu se tu, zapravo, radi. Dakle, cilj ovog teksta je da pojasni jedan mogući način rada sa simbolima ida bismo te simbole mogli jasno videti i bolje shvatiti ovo kratko izlaganje.

* * *

Za alhemiju se u običnom svetu vezuje priča o želji za bogatstvom, pretvaranjem običnog olova u zlato. Naravno, to je samo jedan, i to najniži, nivo prave alhemije, koji se najlakše prilepio za uši profanog sveta. Prava alhemija je duhovna nauka, a cilj duhovnosti jeste doći do suštine stvari (tj. do ideje koja se izrazila u nečemu). Cilj duhovnosti u religijskom smislu jeste da: (a) proučavamo Božanske zakone i (b) usvojimo Božanske atribute, kako bismo živeli čistim i bogatim životom ovde i tamo.

U svojim šifrovanim spisima, alhemija između mnoštva nejasnih i namerno zakomplikovanih recepata i formula, veoma često ističe jednu formulu koja se može smatrati kao njen moto, a koja glasi: SOLVE et COAGULA (razredi i zgusni). Ta formula se zatim, veoma neočekivano, javlja u Tarot kartama, na adutu broj XV. Petnaesti adut tzv. velikih arkana tarota se zove Đavo. Slika izgleda tako što je na njoj prikazana neljudska figura, koja podseća na mutaciju čoveka, jarca, šišmiša, ptice i slično. Ima glavu, rogove, ženske grudi, ruke, noge. Na jednoj ruci piše COAGULA. Na drugoj ruci piše SOLVE.

Na čelu jareće glave se, između obrva, nalazi pentagram. Na nekim verzijama je uspravan, a na nekima obrnut. Mesto na čelu između obrva se u hinduskoj tradiciji naziva treće oko. To je takozvana ađna čakra, koja je sedište imaginacije.

U astrologiji, znak Jarca je deseti znak zodijaka, kardinalni znak elementa Zemlje. Jarac je znak u kome ćete statistički pronaći najviše onih koji su na položajima sa visokom odgovornošću: političari, državnici, menadžeri svih oblasti. Tu su bankari, trgovci nekretninama i osiguranjem, itd. Dalje, korespondirajuća Deseta kuća je kuća karijere i materijalnih uspeha.

U tarotu, desetke u malim arkanama su predstave aterijalizacije. Desetka Diskova (ili novčića) na primer, je karta koja nosi naziv Bogatstvo. U običnim kartama to je dupla desetka, koja se računa kao dva štiha. Na drugoj Velikoj Arkani “Prvosveštenica” vidimo dva stuba, Jakin i Boaz, i to je dokaz da se u tarotu nalaze prikriveni i masonski simboli. Vidimo i delimično Drvo Života iza sveštenice. U kabali, deseti sefirot Drveta Života se zove Malkut (Carstvo) i predstavlja fizičku stvarnost, tj. materijalni svet.

Vratimo se ponovo na arkanu broj 15. Đavo je nestvarno, mitološkoe ponovo na arkanu broj 15. Đavo je nestvarno, mitološko biće poteklo iz mašte čoveka. Mašta može sve – da stvara i da uništava, zavisno kako njome upravljamo. Jareća glava se pojavljuje upisana u simbol obrnutog pentagrama, a pentagram je jedan od bitnih simbola u masoneriji.

Samo što je on kod nas uspravan, i simbol je mikrokosmosa, to jest čoveka. Kada je obrnut, on je simbol materijalizacije, odnosno sabijanja duha u materiju. Jarac, pored simbolike uspinjanja na vrhove planina, te time i karijere, ima izraženu čulnu pohotu, tako da se povezuje sa seksualnom simbolikom i strašću. Nisu uzalud oslikavali Pana, grčko božanstvo plodnosti i zadovoljstva, kako juri nimfe sa uzdignutim falusom. Pan je još jedan od mitoloških likova koji se povezuje sa Đavolom, a ova mitološka napomena sugeriše značaj zadovoljstva u procesu kreativne vizualizacije. Na 15. tarot adutu, lik Đavola svojom podignutom rukom govori da treba razrediti (SOLVE) ono što je gore – nebo.

Svojom spuštenom rukom kazuje da treba zgusnuti (COAGULA) ono što je dole – zemlju. Upravo obrnuto od prave poruke – jer Đavo je veliki Lažov. Zemlja je oduvek simbol stvarnosti, zemlja je majka – priroda, a nebo je oduvek bilo otac. Otac stvara, majka rađa.

U unutrašnjem radu postupamo kao u ogledalu, zgušnjavamo nebo, koje se odnosi na ono što želimo stvoriti. Moramo tačno znati šta želimo. Razređujemo zemlju, što se odnosi na oslobađanje svesti od robovanja poznatom. Majstor ne mora da zna kako i kada će tačno nešto materijalizovati. On iščekuje uspeh ali detalje samog procesa realizacije prepušta volji Velikog Neimara Svemira.

* * *

Da zaključimo. Masonerija je iz raznih mitologija, religija, okultnih nauka i magijskih obreda uzela dosta elemenata: tačno utvrđen ritual, ponavljanje istog, različite simbole, tako da sada liči na svojevrsni konglomerat različitih disciplina. Zato sada u njoj nalazimo kabinet razmišljanja i tri stvaralačka principa iz alhemije, ekvinocije i četiri elementa iz astrologije, ritualne metode iz magije, simboliku brojeva i slova iz kabale i tako dalje.

Sa svoje strane, masonerija je obezbedila simboliku gradnje i pristup misterijama slobodnog zidarstva običnim ljudima, ne samo posvećenicima i adeptima. Njen radni tepih je plan rada u slikama. To je jasna sugestija da trebamo slikovito osmisliti svoj plan za postizanje onoga što želimo.

Ostaviću ovu lekciju znanja kratkom, smatrajući da je dovoljno rečeno. Ovde je dato dosta, ali za rad sa simbolima potrebna su još dva sastojka. Oni nisu tajni: inteligentno razumevanje i moralna čistota.

Ne smemo zaboraviti još neke bitne istine:

– da simbolima mi pridajemo značenje;
– da je potreban lični rad na njima, niko drugi ga ne može obaviti umesto nas
– da ćemo dobiti od njih onoliko vrednosti koliko energije uložimo.

Još nešto: važan je RED. Odnosno redosled i plan operacija.

I radost u srcu!

Br. M. M.

Na Or.  Šabac;

pl Bratstvo

Dana 21. meseca Aprila 6019. GIS