56-5 Masonski rituali u svetlu psihodrame

Psihodrama je terapijska metoda koja koristi dramsko izražavanje i istraživanje kako bi se razumela dinamika pojedinca i grupa. Kroz ovaj terapeutski pristup, osobe mogu istraživati svoje misli, osećanja i ponašanja kroz rekonstrukciju i ponovno doživljavanje prošlih i sadašnjih životnih situacija.

  1. Poreklo psihodrame

Psihodrama je nastala u prvoj polovini 20. veka kao delo Jakoba Levyja Morenoa (1889-1974), rumunskog psihijatra i sociologa. Moreno je razvio ovu metodu sa namerom da pomogne ljudima da prevaziđu emocionalne probleme i poboljšaju komunikaciju i socijalne veštine. Prvu psihodramsku seansu Moreno je sproveo 1921. godine, a 1936. godine otvorio je prvi psihodramski institut u New Yorku.

  1. Karakteristike psihodrame

Psihodrama se zasniva na konceptu spontanosti i kreativnosti, koristeći …

Read More

56-4 Početak rada frankofone lože u okviru VNLS

20 maja 2023 godine u Beogradu osnovana je loža “Samuel Kernbeiser”. Ova loža je specifična po tome što će ritualni radovi Škotskog obreda biti izvođeni na francuskom jeziku.

Osnivanju lože prisustvovao je Veliki Majstor GLdF, Grand Komander VSS 1912 i naravno, Veliki Majstor VNLS. Za prvog starešinu ove lože izabran je brat P.P. trnutno na dužnosti Velikog Kancelara – Vrhovnog Saveta Srbije 1912.

Na rad ove lože dobrodošla su sva braća koja žele da uživaju u čarima francuskog jezika i lepoti Škotskog obreda. Članstvo lože računa na braću masone koji govore francuski a zbog posla ili nekog drugog razloga borave u Beogradu. Dobrodošla su i braća iz drugih obedijencija a …

56-3 Ćutanje

U Slobodnom zidarstvu ćutanje predstavlјa disciplinu koja se prihvata slobodnom volјom i u kojoj Slobodni zidari vide „Sredstvo inicijacijskog obrazovanja“. Zavet ćutanja je deo usavršavanja i bez njega nema poverenja u Bratskom lancu. Zavetom ćutanja učenik je u obavezi, budući da je na početku puta, da u tišini vođen simbolikom Masonstva: „Slušaj mnogo, pričaj malo“ razvija samokontrolu, traga za istinom, želi pravdu, voli svoju Braću i pomaže sebi da spozna samoga sebe.

Zavet ćutanja ne primenjuje se samo na profani svet, već moraju sva Braća da ga poštuju na svim stepenima u odnosu na Slobodne zidare koji nisu na njihovom stepenu i to u pogledu obavlјanja Radova i Rituala. Masoni …

Read More

56-2 Masonska simbolika u delima umetničke muzike

Masonske simbole i simboliku masonerije najlakše je prikazati kroz crtež, grafiku, skulpturu, zatim kao pisanu reč, a na kraju doživeti je kroz muziku. Zato smatram da je muzika kao najkomplesniji vid umetnosti najsavršeniji medij koji plasira ideje Masonerije.

Trougao i šestar možemo videti na mnogim slikama i crtežima, piramidu i kvadrat kao formu mnogih građevina, ali psihološko stanje, duhovna potreba, čovekovi ideali, osećanja, emocije i žudnja jedino se mogu doneti i prikazati kroz muziku.

Opera Volfganga Amadeusa Mocarta „Čarobna frula“ poznata je po masonskim elementima. Pored simbola koji se mogu videti u scenografiji i kostimima, na operu je uticala epoha prosvetitelјstva. Kralјica noći simbolizuje mračnjaštvo, ili po nekim interpretacijama Katoličku …

Read More

56-1 Templari

Prema istorijskim zapisima, Templari su bili red vitezova ratnika monaha oformlјen 1118. nakon Prvog krstaškog pohoda. Prvobitni zvanični naziv je bio “Siromašni vitezovi Hrista i Hrama Solomonovog”, sa misijom da zaštite hodočasnike koji su putovali iz Evrope u Svetu Zemlјu. Kako samo ime navodi, red je bio ustanovlјen u Jerusalimu a njegovi članivi su se nastanili pod ostacima Solomonovog Hrama. Brzo su u svoje vreme izgradili reputaciju jednih od najžešćih vitezova hrišćanskog podneblјa ali su ipak zadržali skromnost, čistoću ideje i lojalnost.

Danas, samo možemo nagađati da li su u Hramu otkrili drevne spise koji su možda doprineli tome da je njihovo delovanje “dalјe evoluiralo”. U prilog toj pretpostavci ide …

Read More